Cjenik i troškovi

Cjenik i troškovi

Nema troškova za traženje nekretnina na našim web stranicama www.lika-nekretnine.hr  ili obilaske nekretnina i stručno savjetovanje sa našim agentima.

Cjenik posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina u skladu je sa čl. 27. i 28. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 14/14).

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Sa svakim klijentom za prodaju ili najam nekretnine potpisuje se Posrednički ugovor o suradnji.

Prodaja / Kupnja

Provizija za posredovanje prilikom prodaje ili kupnje nekretnine naplaćuj se od prodavatelja i kupca u postotcima od ukupne cijene nekretnine kao što slijedi:

Prodavatelj

2 -3 % od ugovorene kupoprodajne cijene ali ne manje od 5.000 kn (pettisućakuna)

Kupac

2 - 3  % od ugovorene kupoprodajne cijene ali ne manje od 5.000 kn (pettisućakuna)

Naknada - provizija se naplaćuje u skaldu sa čl.27. i .28.Zakona o posredovanju u prometu nekretninama ( NN 14/14) u postotcima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene. 

Na sve navedene cijene obračunava se PDV.

Najam / Zakup

Provizija za posredovanje prilikom najma i zakupa naplaćuj se od najmodavca i najmoprimca / zakupca i zakupodavca u u visini mjesečne najamnine / zakupnine kao što slijedi:

Postotak od mjesečne najamnine / zakupnine

75 % minimalno, 100 % za najam ili zakup trajanja od 12 do 48 mjeseci, 150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 49 mjeseci i više 

Na sve navedene cijene obračunava se PDV.