30.000,00 €

ID: 1292-1
OTOČAC, Švica - građevinsko zemljište pored jezera
Površina: 714,00 m²

Švica (Otočac)- građevinsko zemljište površine 714 m2. Nalazi se 30 m od Švičkog jezera. Na parceli sagrađen objekt (nekad bila štala) koj...

256.452,00 €

ID: 1290-1
GRAČAC - Grab, poljoprivredno i građevinsko zemljište, stara kuća
Površina: 85.484,00 m²

GRAČAC - Grab, poljoprivredno zemljište 84.870,90 m2, ( sastoji se od livada, oranica, pašnjaka i šumete građevinsko zemljište 614, 34 m2na k...

64.000,00 €

ID: 1279-1
VELIKA GORICA - Črnkovec, građevinsko zemljište, započeta gradnja
Površina: 1.439,00 m²

VELIKA GORICA - Črnkovec, građevinsko zemljište površine 1439 m2, na kojem je započeta gradnja obiteljske kuće sa temeljima i postavljen kont...

14.999,00 €

ID: 1289-1
Otočac, Sinac - građevinsko zemljište
Površina: 3.431,00 m²

Otočac, Sinac (zaseok Rajkovići)- građevinsko zemljište površine 3.431 m2. Priključci struje i vode na parceli, sunčana strana, mir, tišina...

Snižena cijena
Rezervirano

17.000,00 €

27.500,00 €
ID: 1182-1
LOVINAC, Gornja Ploča-poljoprivredno zemljište 23.163 m2,dvije cjeline
Površina: 23.163,00 m²

LOVINAC, Gornja Ploča - 23.163 m2 poljoprivrednog zemljišta... 1. dio poljoprivrednog zemljiša površine 11.163 m2 nalazi se uz asfaltni put, pr...

15.000,00 €

ID: 892-1
Drežnik Grad- građevinsko i poljoprivredno zemljište
Površina: 2.130,00 m²

Drežnik Grad ( Rakovica) - građevinsko i poljoprivredno zemljište površine 2130 m2. Sastoji se od dvije parcele, od čega se 647 m2 (jedna parc...

Snižena cijena

30.000,00 €

53.380,00 €
ID: 1185-1
GOSPIĆ, Divoselo - građevinsko i poljoprivredno zemljište, šuma
Površina: 37.990,00 m²

GOSPIĆ, Divoselo (Rakitovac) - zemljište sveukupne površine 32.805 m2, u  vlasničkom listu upisano kao oranice, livade, pašnjaci i šuma za k...

28.325,00 €

ID: 1278-1
OTOČAC, Prozor (Obilje) - građevinsko zemljište 200 m od rijeke Gacke
Površina: 1.133,00 m²

Otočac, Prozor (zaseok Obilje) - građevinsko zemljište površine 1.133 m2 (dimenzija cca 20 x 60 m)... Svi priključci na parceli, prekrasna pri...

162.300,00 €

ID: 399-1
OTOČAC - građevinsko zemljište uz rijeku Gacku
Površina: 11.593,00 m²

OTOČAC - Luka, građevinsko zemljište u komadu, dio građevinsko područje izgrađeno, dio građevinsko područje neizgrađeno, dio izvan građev...