Snižena cijena

68.584,00 €

137.168,00 €
ID: 485-1
DIVOSELO - Šuma za sječu
Površina: 68.584,00 m²

DIVOSELO ( Gospić ) - Rakitovac - šuma za sječu u dvije parcele, preko dvadeset godina nije sječena, velika iskoristivost, 68.584 m2, cij...

219.480,00 €

ID: 860-1
Gornji Babin Potok- poljoprivredno zemljište i šuma
Površina: 31.354,00 m²

Vrhovine, Gornji Babin Potok- šuma i poljoprivredno zemljište sveukupne površine 31.354,16 m2 od čega je 27.700 m2 poljopr. z...