12.000,00 €

ID: 1079-1
Senj, Krivi Put (Francikovac) - građevinsko i poljoprivredno zemljište
Površina: 3.409,00 m²

SENJ, Krivi Put (selo Francikovac) - građevinsko i poljoprivredno zemljište sveukupne površine 3.409 m2 od čega 1.100 m2 građevins...

Snižena cijena

12.300,00 €

17.220,00 €
ID: 892-1
Drežnik Grad- građevinsko i poljoprivredno zemljište
Površina: 2.460,00 m²

Drežnik Grad ( Rakovica) - građevinsko i poljoprivredno zemljište površine 2460 m2 od čega je 730 m2 unutar građevinske zone. Doz...

25.000,00 €

ID: 1008-1
Otočac, Glavace - obiteljsko imanje (devastirano), poljoprivredno zemljište
Površina: 40.580,00 m²

OTOČAC, Glavace - obiteljsko imanje devastirano od zuba vremena, dva objekta- katastarski ucrtana i gruntovno upisana, dvorište na parceli ...

Snižena cijena

6.000,00 €

15.000,00 €
ID: 969-1
Vrhovine - građevinsko i poljoprivredno zemljište
Površina: 6.657,00 m²

Otočac, Vrhovine - zemljište sveukupne površine 6.657 m2 od čega 1.233 m2 građevinsko, a 5.523 m2 poljoprivredno u više par...

34.815,00 €

ID: 927-1
LOVINAC - Ričice, građevinsko i poljoprivredno zemljište
Površina: 2.321,00 m²

LOVINAC - Ričice, građevinsko zemljište u dvije parcele ukupne površine 2321 m2, moguća je prodaja i pojedinačno 1290 m2, i 1031 ...