Senj, Senj

Senj, Senj kuća na moru

Površina: 250,00 m² Cijena: 1.365.555,60 kn Preračunato u eure:
180.000,00 €

više
Senj, Senj

Senj, Senj stan na moru

Površina: 66,08 m² Cijena: 527.256,19 kn Preračunato u eure:
69.500,00 €

više
Senj, Senj

Senj, Senj stan u kući

Površina: 90,00 m² Cijena: 568.981,50 kn Preračunato u eure:
75.000,00 €

više
Senj, Senj

Senj, Senj apartman na moru

Površina: 46,44 m² Cijena: 493.238,68 kn Preračunato u eure:
65.016,00 €

više
Ogulin, Ogulin

Ogulin, Ogulin građevinsko i poljoprivredno

Površina: 2.183,00 m² Cijena: 248.417,32 kn Preračunato u eure:
32.745,00 €

više
Otočac, Otočac

Otočac, Otočac livada

Površina: 7.703,00 m² Cijena: 113.796,30 kn Preračunato u eure:
15.000,00 €

više
Senj, Senj

Senj, Senj stan u zgradi

Površina: 64,73 m² Cijena: 417.253,10 kn Preračunato u eure:
55.000,00 €

više
Otočac, Otočac

Otočac, Otočac stan u stambeno-poslovnoj zgradi

Površina: 51,33 m² Cijena: 280.697,54 kn Preračunato u eure:
37.000,00 €

više
Senj, Senj

Senj, Senj stan na moru

Površina: 63,98 m² Cijena: 679.530,81 kn Preračunato u eure:
89.572,00 €

više
Karlobag, Cesarica

Karlobag, Cesarica samostojeća

Površina: 150,00 m² Cijena: 834.506,20 kn Preračunato u eure:
110.000,00 €

više
Karlobag, Cesarica

Karlobag, Cesarica apartman na moru

Površina: 50,14 m² Cijena: 417.253,10 kn Preračunato u eure:
55.000,00 €

više
Plitvička jezera, Gornji Babin Potok

Plitvička jezera, Gornji Babin Potok livada

Površina: 14.484,00 m² Cijena: 109.881,71 kn Preračunato u eure:
14.484,00 €

više
Gospić - Okolica, Divoselo

Gospić - Okolica, Divoselo Kuća devastirana u Domovinskom ratu

Površina: 80,00 m² Cijena: 75.864,20 kn Preračunato u eure:
10.000,00 €

više
Gospić - Okolica, Divoselo

Gospić - Okolica, Divoselo oranica

Površina: 2.088,00 m² Cijena: 47.521,33 kn Preračunato u eure:
6.264,00 €

više
Perušić, Perušić

Perušić, Perušić samostojeća

Površina: 180,00 m² Cijena: 682.777,80 kn Preračunato u eure:
90.000,00 €

više
Otočac, Otočac

Otočac, Otočac obiteljska kuća

Površina: 200,00 m² Cijena: 489.324,09 kn Preračunato u eure:
64.500,00 €

više
Gospić, Brioni

Gospić, Brioni samostojeća

Površina: 234,00 m² Cijena: 758.642,00 kn Preračunato u eure:
100.000,00 €

više
Drenovci, Drenovci

Drenovci, Drenovci obiteljska kuća

Površina: 396,00 m² Cijena: 1.517.284,00 kn Preračunato u eure:
200.000,00 €

više
Senj, Jablanac

Senj, Jablanac građevinsko

Površina: 5.028,00 m² Cijena: 151.728,40 kn Preračunato u eure:
20.000,00 €

više
Ogulin, Jasenak

Ogulin, Jasenak građevinsko

Površina: 685,35 m² Cijena: 207.867,91 kn Preračunato u eure:
27.400,00 €

više
Otočac, Otočac

Otočac, Otočac pansion

Površina: 500,00 m² Cijena: 1.593.148,20 kn Preračunato u eure:
210.000,00 €

više
Otočac, Otočac

Otočac, Otočac stan u zgradi

Površina: 48,76 m² Cijena: 356.561,74 kn Preračunato u eure:
47.000,00 €

više
Nin, Vrsi

Nin, Vrsi građevinsko

Površina: 500,00 m² Cijena: 197.246,92 kn Preračunato u eure:
26.000,00 €

više
Otočac, Otočac

Otočac, Otočac samostojeća

Površina: 160,00 m² Cijena: 758.642,00 kn Preračunato u eure:
100.000,00 €

više