prodano Otočac, Donji Grad

Otočac, Donji Grad građevinsko stambeno

Površina: 425,00 m² Cijena: 102.990,12 kn Preračunato u eure:
13.400,00 €

više
prodano Brinje, Jezerane

Brinje, Jezerane samostojeća

Površina: 160,00 m² Cijena: 684.038,87 kn Preračunato u eure:
89.000,00 €

više
Ogulin, Ogulin

Ogulin, Ogulin građevinsko i poljoprivredno

Površina: 2.183,00 m² Cijena: 251.672,50 kn Preračunato u eure:
32.745,00 €

više
Otočac, Sarkotići

Otočac, Sarkotići poljoprivredno

Površina: 3.700,00 m² Cijena: 61.486,64 kn Preračunato u eure:
8.000,00 €

više
Gospić, Centar

Gospić, Centar Kuća i mlin

Površina: 250,00 m² Cijena: 2.305.749,00 kn Preračunato u eure:
300.000,00 €

više
rezervirano Otočac, Otočac

Otočac, Otočac građevinsko-stambeno-poslovno

Površina: 3.064,00 m² Cijena: 329.691,36 kn Preračunato u eure:
42.896,00 €

više
Senj, Prva Draga

Senj, Prva Draga kuća na moru

Površina: 250,00 m² Cijena: 1.614.024,30 kn Preračunato u eure:
210.000,00 €

više
Otočac, Otočac

Otočac, Otočac građevinsko stambeno

Površina: 12.354,00 m² Cijena: 1.329.310,41 kn Preračunato u eure:
172.956,00 €

više
Otočac, Čovići

Otočac, Čovići seosko imanje

Površina: 180,00 m² Cijena: 345.862,35 kn Preračunato u eure:
45.000,00 €

više
Senj, Francikovac

Senj, Francikovac kamena kuća - devastirana

Površina: 200,00 m² Cijena: 230.574,90 kn Preračunato u eure:
30.000,00 €

više
Senj, Centar

Senj, Centar stan u zgradi

Površina: 83,00 m² Cijena: 999.157,90 kn Preračunato u eure:
130.000,00 €

više
Vrlika, Vrlika

Vrlika, Vrlika punionica vode

Površina: 10.000,00 m² Cijena: 23.057.490,00 kn Preračunato u eure:
3.000.000,00 €

više
Senj, Senj

Senj, Senj stan na moru

Površina: 46,44 m² Cijena: 384.291,50 kn Preračunato u eure:
50.000,00 €

više
Gospić, Centar

Gospić, Centar stambeno-poslovni objekat

Površina: 230,00 m² Cijena: 1.614.024,30 kn Preračunato u eure:
210.000,00 €

više
Gospić, Gospić

Gospić, Gospić hotel

Površina: 3.003,37 m² Cijena: 23.057.490,00 kn Preračunato u eure:
3.000.000,00 €

više
Otočac, Centar

Otočac, Centar stan u zgradi

Površina: 64,00 m² Cijena: 384.291,50 kn Preračunato u eure:
50.000,00 €

više
Zagreb, Sopot

Zagreb, Sopot Stan u neboderu

Površina: 52,04 m² Cijena: 499.963,24 kn Preračunato u eure:
65.050,00 €

više
Otočac, Špilnik

Otočac, Špilnik Sirana

Površina: 760,00 m² Cijena: 4.611.498,00 kn Preračunato u eure:
600.000,00 €

više
Perušić, Lipovo Polje

Perušić, Lipovo Polje vikendica u prirodi

Površina: 116,00 m² Cijena: 192.145,75 kn Preračunato u eure:
25.000,00 €

više
Gospić, Centar

Gospić, Centar kuća uz rijeku

Površina: 270,00 m² Cijena: 922.299,60 kn Preračunato u eure:
120.000,00 €

više
Gospić, Centar

Gospić, Centar stan u starijoj zgradi

Površina: 64,00 m² Cijena: 222.889,07 kn Preračunato u eure:
29.000,00 €

više
Karlobag, Centar

Karlobag, Centar apartmanska kuća

Površina: 300,00 m² Cijena: 1.921.457,50 kn Preračunato u eure:
250.000,00 €

više
Senj, Senj

Senj, Senj stan na moru

Površina: 66,08 m² Cijena: 553.379,76 kn Preračunato u eure:
72.000,00 €

više
Senj, Planikovac

Senj, Planikovac apartman na moru

Površina: 46,44 m² Cijena: 384.291,50 kn Preračunato u eure:
50.000,00 €

više