Otočac, Otočac

Otočac, Otočac pansion

Površina: 500,00 m² Cijena: 1.144.017,00 kn Preračunato u eure:
150.000,00 €

više
Senj, Senj

Senj, Senj šuma i poljoprivredno

Površina: 8.870,00 m² Cijena: 1.014.743,08 kn Preračunato u eure:
133.050,00 €

više
prodano Plitvička jezera, Rudanovac

Plitvička jezera, Rudanovac samostojeća

Površina: 500,00 m² Cijena: 457.606,80 kn Preračunato u eure:
60.000,00 €

više
Gospić - Okolica, Smiljan

Gospić - Okolica, Smiljan građevinsko - stari temelji kuće

Površina: 18.666,00 m² Cijena: 305.071,20 kn Preračunato u eure:
40.000,00 €

više
Gospić - Okolica, Divoselo

Gospić - Okolica, Divoselo šuma i poljoprivredno

Površina: 68.584,00 m² Cijena: 1.046.150,16 kn Preračunato u eure:
137.168,00 €

više
Otočac, Sinac

Otočac, Sinac oranica

Površina: 1.596,91 m² Cijena: 18.304,27 kn Preračunato u eure:
2.400,00 €

više
Gospić, Brioni

Gospić, Brioni samostojeća - starinska kuća

Površina: 184,00 m² Cijena: 572.008,50 kn Preračunato u eure:
75.000,00 €

više
Karlobag, Cesarica

Karlobag, Cesarica samostojeća

Površina: 150,00 m² Cijena: 724.544,10 kn Preračunato u eure:
95.000,00 €

više
Otočac, Otočac

Otočac, Otočac obiteljska kuća

Površina: 200,00 m² Cijena: 762.678,00 kn Preračunato u eure:
100.000,00 €

više
Otočac, Otočac

Otočac, Otočac stan u zgradi

Površina: 59,14 m² Cijena: 315.733,44 kn Preračunato u eure:
41.398,00 €

više
Senj, Senj

Senj, Senj stan na moru

Površina: 66,08 m² Cijena: 510.994,26 kn Preračunato u eure:
67.000,00 €

više
Karlobag, Karlobag

Karlobag, Karlobag samostojeća

Površina: 150,00 m² Cijena: 1.334.686,50 kn Preračunato u eure:
175.000,00 €

više
Otočac, Prozor

Otočac, Prozor građevinsko zemljište uz rijeku

Površina: 784,07 m² Cijena: 298.992,66 kn Preračunato u eure:
39.203,00 €

više
Senj, Senj

Senj, Senj kuća na moru

Površina: 100,00 m² Cijena: 396.592,56 kn Preračunato u eure:
52.000,00 €

više
Ogulin, Drežnica

Ogulin, Drežnica samostojeća

Površina: 200,00 m² Cijena: 221.176,62 kn Preračunato u eure:
29.000,00 €

više
Otočac, Prozor

Otočac, Prozor građevinsko zemljište uz rijeku

Površina: 1.088,00 m² Cijena: 456.386,52 kn Preračunato u eure:
59.840,00 €

više
Vrbovec, Vrbovec

Vrbovec, Vrbovec farma

Površina: 100.000,00 m²

više
Otočac, Sinac

Otočac, Sinac pašnjak

Površina: 7.927,02 m² Cijena: 90.682,41 kn Preračunato u eure:
11.890,00 €

više
Otočac, Sinac

Otočac, Sinac oranica

Površina: 4.218,87 m² Cijena: 48.277,52 kn Preračunato u eure:
6.330,00 €

više
Otočac, Otočac

Otočac, Otočac trgovina + skladište

Površina: 81,62 m² Cijena: 533.874,60 kn Preračunato u eure:
70.000,00 €

više
Otočac, Otočac

Otočac, Otočac stan u stambeno-poslovnoj zgradi

Površina: 51,33 m² Cijena: 274.564,08 kn Preračunato u eure:
36.000,00 €

više
Vrlika, Vrlika

Vrlika, Vrlika punionica vode

Površina: 800,00 m² Cijena: 40.421.934,00 kn Preračunato u eure:
5.300.000,00 €

više
Otočac, Hrvatsko Polje

Otočac, Hrvatsko Polje poljoprivredno gospodarstvo

Površina: 25.200,00 m² Cijena: 266.937,30 kn Preračunato u eure:
35.000,00 €

više
prodano Otočac, Otočac

Otočac, Otočac stan u stambeno-poslovnoj zgradi

Površina: 62,21 m² Cijena: 381.339,00 kn Preračunato u eure:
50.000,00 €

više